Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). 
DHIF har ca. 420 medlemsklubber med tilsammen ca. 18.000 medlemmer. 
DHIF's klubber tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 idrætsgrene.
Dansk Handicap Idræts-Forbund er stiftet som selvstændig landsorganisation i 1971, 
efter at de første handicapidrætsforeninger var blevet dannet i 1950'erne 
og der i 1968 var etableret et Landsudvalg for Handicapidræt. Pionererne inden 
for handicapidrætten var de fysisk handicappede, der tilpassede eksisterende 
idrætsgrene og udviklede nye, både i Danmark og internationalt. 
 
I dag har DHIF medlemmer med alle slags handicap, inkl. blinde og svagtseende, 
alle former for fysisk handicappede, udviklingshæmmede og hørehandicappede. 
Døveidrætten har sin egen organisation, Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), der er medlem af DHIF. 
Handicapidrætten i Danmark finansieres af tips- og lottomidler, samt af sponsorer og private midler.

 
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er et selvstændigt forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
med Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) som vores specialforbund under DIF.
Døveidrætten er organiseret som et selvstændigt forbund da den er væsentlig forskelligt fra såvel
hørende idræt som handicapidrætten pga. vores sprog, tegnsprog. Vi anses snarere som en sproglig
minoritetsgruppe fremfor en handicapgruppe.
I lighed med Olympiske Lege og Paralympiske Lege for handicappede
har døveidrætten en tilsvarende begivenhed: Deaflympics, som afholdes hvert 4. år og er af IOC godkendt med olympisk status.
 

 
Videnscentret blev stiftet i 1995 under navnet Handicapidrættens Videnscenter - nu Videnscenter om handicap.
Centret er en selvejende institution, som modtager støtte fra Kulturministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Videnscentret stiller viden gratis til rådighed for kommuner, borgere, institutioner og andre, der har brug for det.
 
ETAC er en selvejende institution for fysisk handicappede og senhjerneskadede
borgere mellem 18 og 60 år, som i kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering, 
kan få samme muligheder som øvrige borgere for at leve et godt liv.
Kerneområderne er fysioterapeutisk og ergoterapeutisk træning, 
samt pædagogisk og sundhedsfaglig indsats til fremme af fysiske, psykiske, 
mentale og sociale færdigheder, samt støtte til opbyggelse af selvværdsfølelse og netværksdannelse.

Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8.00 - 16.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00

 
© 2024 Esbjerg handicap idræt