Boccia

Hvem kan deltage:
Boccia er for unge og voksne deltagere. Man kan deltage uanset handicap.

Aktiviteter:

Træningsaftenen går primært med at spille boccia i gymnastiksalen og derefter
hygge sig med kaffe/sodavand og kage i klublokalet.
Ud over den ugentlige træning er deltagerne med i klubbens grill-arrangement før
sommerferien og holder juleafslutning i klublokalet.

Træningstid og -sted:

Gammelby Fritidscenter
Grønvangsvej 9a
EsbjergTræningstider: Mandag kl.18.30-20.00

Der er træner på holdet.Kontaktpersonerne:

René G. Jørgensen
23 27 70 79

r.graff01@gmail.com

eller 

Preben G. Nielsen
20 82 53 67
p.g.n@esenet.dk

© 2024 Esbjerg handicap idræt